Íme az SZTE új szerződése: kiderült, hogyan kap pénzt a modellváltás után az egyetem

A Szegedi Tudományegyetem 2021. szeptember 27-én rendkívüli szenátusi ülést tartott, melyen az intézmény fenntartójának képviseletében Prof. Dr. Szabó Gábor, kuratóriumi elnök tájékoztatta a jelenlévőket a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány és az SZTE jövőbeli, új finanszírozási modelljéről – tájékoztatott minket az egyetem.

Prof. Dr. Szabó Gábor hangsúlyozta, hogy az Egyetem vezetése és a Kuratórium kiemelkedő eredményként értékeli a tárgyalások során megállapított 5 éves finanszírozást, de felhívta a figyelmet arra, hogy ez a forrás akkor érkezik meg az intézményhez, ha a teljesítmény-indikátorok megvalósulnak. Kiemelte, hogy ez a megállapodás történelmi lehetőség az SZTE számára, megalapozhatja felsőoktatási intézményünk következő 100 évét.

A volt rektor az új felsőoktatási finanszírozási modell előzményeinek ismertetésével kezdte tájékoztatóját. A Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumának elnöke az Innovációs és Technológiai Minisztériummal (ITM) folytatott tárgyalási folyamat részleteibe is beavatta az SZTE Szenátusát. „Háttérelemzések eredményeként a modellváltó intézmények ajánlatot kaptak. 2021. július 23-án kezdődtek a megbeszélések” – fogalmazott az SZTE korábbi rektora. Bemutatta az új finanszírozási modell alapelveit és struktúráját, a munka eddigi ütemezését, a tervszerű előkészítést meghatározó határidőket és a folyamatot is.

Az SZTE működésének a finanszírozásában az egyik legfontosabb változás az, hogy a korábbi egy, a hallgatók számán alapuló fő indikátor helyébe 25, jellemzően teljesítményalapú főindikátorból és további részindikátorokból álló modell lép. „A hallgatói létszám növekedése a 25-ből egy elem, itt a demográfiai trendek figyelembevételével, a régiós hallgatók nagyarányú helyben tartása célkitűzésének és a társadalmilag kiemelten fontos szakmák beiskolázásának növelési céljának figyelembe vételével a jelenlegi trendet vittük tovább a hazai, államilag finanszírozott hallgatói létszám tervezésénél, ezzel is biztosítva az oktatás és a kutatás egyensúlyának optimalizálását” – mondta Szabó.

Az új modell – többek között – az egyetemet még inkább érdekeltté teszi a hallgatók lemorzsolódásának csökkentésében, melyre az eddigi célzott programokon túl további központi és kari kezdeményezések indulnak. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány két alapvető dokumentumot ír alá szeptember 30-áig: a Keretmegállapodást, mely 2046. végéig, és a Finanszírozási szerződést, mely 2026. december 31-ig szól. „Négy fő elem – az oktatás, a kutatás, az infrastruktúra és a kiemelt ágazati célrendszer – alkotja az új finanszírozási modell struktúráját” – folytatta az alapelvek ismertetését a kuratóriumi elnök.

Fotó: SZTEinfo

A négy elem közül az oktatás finanszírozásának az alapját a képzési kapacitások elosztását szolgáló bázis alaptámogatás, 2021-ben és 2022-ben a bértömeg növelésének fedezetéül szolgáló kiegészítő alaptámogatás, valamint a gyors és minőségi diplomás kibocsátás ösztönzését segítő teljesítménytámogatás adja. Az intézményi bevételeknek ez a rendszere változatlanul kiegészül a hallgatók ösztöndíjainak és szociális juttatásainak finanszírozási fedezetével. A kutatás finanszírozásának fontos alkotóeleme a tudományos alapkapacitás támogatása, amit kiegészít az alapkutatási teljesítmények ösztönzését szolgáló pénzforrás. További lehetőség a rangsorbónusz, aminek a bevonzásához az előre meghatározott felsőoktatási toplistákon történő előrelépés szükséges.

Lényeges elem a finanszírozás módszertanában, hogy 2023-tól a béremelést az elért teljesítmény-indikátorok biztosítják. Ezért is kiemelendő, ahogy Szabó fogalmazott, hogy a bevezetésre kerülő kari teljesítmény-értékelések alapján kerüljenek a 2022-től esedékes béremelések meghatározásra. A következő 5 év tervezett finanszírozási arányait, belső összetételének változását, a teljesítmény alapú finanszírozási forrás egyre nagyobb arányban való megjelenését is bemutatta a kuratóriumi elnök, mely a fentieket tükrözi. Egyben hangsúlyozta, hogy a hallgatók ösztöndíjainak, juttatásainak forrása változatlan formában rendelkezésre áll az új finanszírozási modellben is.

A nyilvános adatok alapján elérhető táblázat, mely a többi egyetem tervezett finanszírozását is tükrözi. Fotó: SZTEinfo

A modellváltó hazai felsőoktatási intézmények 2021 és 2026 közötti működési forrásait összehasonlítva kimondható: a második legnagyobb összegű támogatást a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kapta. A bemutatott finanszírozási modell az SZTE működését biztosítja. Ez az összeg és modell nem tartalmazza a pályázati kutatás-fejlesztési támogatásokat, és az SZTE klinikái által biztosított egészségügyi ellátások valamint a közoktatás finanszírozását. Emellett külön vállalta az ITM ebben a szerződésben az Egyetem Science Park és az úgynevezett RRF beruházásainak támogatását, valamint a modellváltás során az Egyetem fenntartásába kerülő ELI Alps működésének biztosítását.

A hozzászólók közül Prof. Dr. Szajbély Mihály gratulált az SZTE finanszírozási modelljét és lehetőségeit előkészítő csapat tárgyalási eredményéhez. „Úgy érzékeltem, hogy 2021 januárjában 19-re kértünk lapot, ami mára 21 lett, s ezt az esélyt ki kell használnunk” – fogalmazott a szenátor.

Az SZTE Szenátus rendkívüli ülésén felmerülő kérdésekre Prof. Dr. Szabó Gábor, a Szegedi Tudományegyetemért Alapítvány kuratóriumi elnöke, Prof. Dr Rovó László, az SZTE rektora és Dr. Fendler Judit, az SZTE kancellárja válaszolt. Rektor úr a Szenátus lezárásaképpen megköszönte az Egyetem dolgozóinak és a kuratóriumnak a finanszírozási szerződés előkészítését. Arra kérte az SZTE dékánjait, hogy munkatársaikkal együtt támogassák a célok elérését és az intézmény teljesítményének további javítását. Ehhez támogatásul a közeljövőben workshopot szervez az SZTE vezetése, ahol a kari vezetők megismerhetik az új finanszírozási és gazdálkodási modell további részleteit. Rektor úr kiemelte, hogy a teljesítmények elősegítésére, támogatására az Egyetem vezetése minden adminisztratív és szakmai támogatást megad.

 

Nyitókép: Szűcs Dániel / Szegeder